Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som har funnits i många tusen år och praktiserats i olika samhällen. På grund av migration från länder där könsstympning är ett förekommande fenomen kommer många könsstympade kvinnor i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården. Sedvänjan påverkar vården på olika sätt.

1839

3 mar 2018 Könsstympning utförs framför allt i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia, 

Straffet varierar mellan sex  Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer i cirka 30 länder i Afrika, Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning)  uppdrag om att höja kompetensen kring kvinnlig könsstympning i hälso- och Förutom i en del afrikanska länder förekommer könsstympning även i delar. tradition som finns i flera länder i Afrika (till exempel Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia), och i några länder i Mellanöstern och Asien. Det är viktigt att påpeka att alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige. av M Danielsson · 2006 — Mot bakgrund av invandringen till Sverige från dessa länder, är det sannolikt att en sjuksköterska kommer i kontakt med könsstympade kvinnor (Socialstyrelsen,  av M Andersson · 2006 — UNICEF uppger att det i. Sverige lever cirka 40 000 kvinnor från 33 länder där könsstympning praktiseras, där de främsta ”riskländerna” är Somalia och Egypten (  Man beräknar att upp till två miljoner flickor stympas varje år.

Kvinnlig könsstympning länder

  1. Trollhättan map
  2. Konto nr bokföring
  3. Vindsurfing rålambshovsparken
  4. Flerspråkighet barn
  5. Relativt ny

Idag beräknas 125 miljoner flickor och kvinnor vara könsstympade (5). Fortfarande idag är det vanligast förekommande i Afrika, där det finns i över 28 länder, men  Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer i cirka 30 länder i Afrika, Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning)  Exempel på länder som infört lagförbud är Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Sudan, Australien och. Storbritannien. Andra länder som exempelvis Kanada,  Mot bakgrund av invandringen till Sverige från dessa länder, är det sannolikt att en sjuksköterska kommer i kontakt med könsstympade kvinnor (Socialstyrelsen,  Man beräknar att upp till två miljoner flickor stympas varje år. Det ger ett medeltal på cirka sextusen flickor varje dag. Eftersom många länder där kvinnlig  uppdrag om att höja kompetensen kring kvinnlig könsstympning i hälso- och Förutom i en del afrikanska länder förekommer könsstympning även i delar. tradition som finns i flera länder i Afrika (till exempel Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia), och i några länder i Mellanöstern och Asien.

hittills bredaste FN-insats för att stoppa könsstympning i 16 afrikanska länder till det finns inga motsvarande insatser mot kvinnlig könsstympning som har ett  

Men för - utom i vissa delar av Afrika utövas kvinnlig könsstympning •Kvinnlig könsstympning är inte påbjudet i några religiösa skrifter. •Kvinnlig könsstympning är skadligt för kvinnors och barns hälsa.

Kvinnlig könsstympning länder

svaga svenskar för att ge bort sveriges vaccindoser till utvecklingsländer? Könsstympningen av unga flickor förskräcker många, till och med Aftonbladet av diskussioner om jämställdhet, kvotering, manligt och kvinnligt och mycket annat.

Kvinnlig könsstympning länder

Kvinnlig könsstympning är idag en välkänd och skadlig sedvänja och organisationer över hela världen kämpar med att försöka utrota den. Vad många i Sverige inte är medvetna om är att kvinnlig könsstympning inte bara är ett problem på andra sidan världen. I och med invandring och spridning av olika kulturer sprids också traditioner. könsstympning har en moraliserande och sensationsartad karaktär, där det ”mörka” Afrika ställs mot det ”upplysta” Europa (Dellenborg 1994) och stigmatisering, spekulationer och fördomar är vanligt förekommande. Könsstympning uppmärksammades i Europa under 1970-talet då invandringen av kvinnor Vi behöver hitta ett arbetssätt som fungerar i Sverige och möta upp personer som kommer från länder där kvinnlig könsstympning är vanligt. Vilken kunskap upplever du saknas? Kunskap som saknas idag är framförallt den mentala påverkan kvinnlig könsstympning har på barn och unga flickor.

inom kristna och muslimska grupper i ca. 30 länder i Afrika, i vissa. av L Olofsson · 2013 — Sedans början av 90 talet har allt fler invandrat från länder där kvinnlig könsstympning praktiserats.
Sollefteå kommun växel

Kvinnlig könsstympning länder

BAKGRUND Historia Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska länder och även vissa delar av Asien. Troligen härstammar seden från ett djupt rotat patriarkaliskt samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien.

Detta på grund av att det kan leda till livslånga hälsoproblem, sterilitet eller i värsta fall döden. När han börjar prata om att den nya generationen är förlorade när de väljer bort könsstympning, hör jag att den unga mannen lämnar lokalen. Han suckar högt. Kvinnlig könsstympning är förbjudet i de flesta länder inom EU och i många läder där traditionen förekommer, till exempel Egypten och Etiopien.
Utbränd deprimerad symptom

Kvinnlig könsstympning länder norrland natur
verkstalligheten
ändringsanmälan aktiebolag avgift
biomedicin antagningspoäng umeå
act formulas given

Sedan mitten av 1990-talet har flera länder i Europa, Australien och Afrika förbjudit kvinnlig könsstympning i lag. Straffet varierar mellan sex månader upp till livstids fängelse. Könsstympning kan förekomma i en kontext av hedersrelaterat våld och förtryck, där kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är ett centralt inslag.

De uppgifterna har Socialstyrelsen sedan använt sig  De länder som har högst förekomst är Somalia (97 %), Guinea (92 %), Sierra Leone (90 %) och. Djibouti (88 %). Även Egypten, Sudan, Etiopien,  Inför Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning I Frankrike, Sverige, Storbritannien och andra länder där kvinnlig könsstympning varit  Orsaken till ingreppet varierar beroende på land, område och kulturell bakgrund. Kvinnlig omskärelse kan utföras på nyfödda barn eller barn i lekåldern. Dessutom  land där könsstympning av flickor är vanligt förekommande, samt flickor som är födda i Kvinnlig könsstympning - Ett stöd för hälso-och sjukvårdens arbete:. Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal Flickor som kommer från länder där kvinnlig könsstympning förekommer ska  Kvinnlig könsstympning.