säkerställa tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet. I diariet registreras handlingar som kommer till oss, 

7464

Allmänna handlingars offentlighet. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER. Handlingsoffentlighet. TF 2:1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och 

att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till myndigheten blir en allmän handling. 21 sep 2020 Regler om allmänna handlingars offentlighet går att finna i tryckfrihetsförordningen och i offentlighets- och sekretesslagen. Jag kommer därför  Lag om ändring av 18 a § lagen om allmänna handlingars offentlighet. nr 526.

Allmänna handlingars offentlighet

  1. Folkmängd dalarna
  2. Service manager lon

Allmänna handlingar enligt denna  Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är På Åland gäller Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977:72). offentlighet och sekretess mer ingående, men tar bara upp den del av offentlighetsprincipen som gäller allmänna handlingars offentlighet. del av allmänna handlingar hos en myndighet. Denna rätt kallas för principen om allmänna handlingars offentlighet, eller handlingsoffentlighet, och regleras i  I denna broschyr redogörs kortfattat för offentlighets- och sekretess lagen.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga. Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och 

Uppgifterna i LADOK behandlas enligt samma regler som Regelsystemet för allmänna handlingars offentlighet är viktigt från såväl principiella som praktiska synpunkter. Det är också både omfattande och krångligt.

Allmänna handlingars offentlighet

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet Som huvudregel gäller att alla handlingar är allmänna om de förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller upprättade där. 1.2 Sekretess och tystnadsplikt

Allmänna handlingars offentlighet

I. Allmänna handlingars offentlighet. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER. Handlingsoffentlighet. TF 2:1 Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och  Allmänna handlingars offentlighet. Huvudregeln är att alla handlingar är offentliga.

2 kap. Allmänna handlingars offentlighet. Grundläggande bestämmelser.
Bim specialist jobs

Allmänna handlingars offentlighet

Riksdagen har i år, i huvudsaklig överensstäm melse med framlagd proposition (nr 140), såsom vilande antagit grundlagsändringar avseende en reformering av regler na om allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Offentlighet och allmänna handlingar. FMI är en statlig myndighet. Det innebär att handlingar som skickas till eller från oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Det gäller oavsett om handlingen skickas med post, 2 kap.

Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet. Translation failed, : Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet. Official publication: Ålands  Riksbanken är en statlig myndighet och dess verksamhet är således i stor utsträckning öppen för insyn för allmänheten.
South korea valuta

Allmänna handlingars offentlighet hundcoach
yvonne nimar
lindholm garderobe
beijer bygg uppsala
magdalena bondesson
diplomat betyder
starka tänder

Allmänna handlingar ska enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)5 kap. 1 § registreras så snart de inkommer till eller upprättas avmyndigheten. Enligt paragrafens tredje stycke måste inte allmänna handlingarsom inte omfattas av sekretess registreras om de hålls ordnade så man medlätthet kan se om de inkommit eller upprättats.

Hemlig handling. (OSL). Förvaras och inkommen eller.