Inventio (Latin ”(Upp)finnande”) är ett begrepp inom retoriken för när talaren finner stoff för sitt tal. Inventio är den första av de fem delarna i partesläran. De andra är dispositio, elocutio, memoria och actio. Den äldsta kritiken mot retoriken är att den inte behandlar ett specifikt ämne. Att en talare kan hålla ett framförande om vilket ämne som helst och bara bli

8922

Intellectio – Att förstå Inventio – Att finna Dispositio – Att planera. Planering av talet. 4. Elocutio – Att utsäga Memoria – Att minnas Actio – Att framföra.

4. Elocutio- att formulera. 5. Memoria- att minnas. 6. Actio- att framföra/agera. 7.

Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio

 1. Vad händer efter studenten
 2. How much does twitch take from subscriptions

Dispositio 4. Elocutio 5. Memoria 6. Actio. Memoria. 4th Step of Officia Oratoria. Important, because it was shameful to read from Learn canons of rhetoric with free interactive flashcards.

Inventio 1 Inventio Part of a series of articles on Rhetoric The five canons: • Inventio • Dispositio • Elocutio • Memoria • Pronuntiatio Inventio is the system or method used for the discovery of arguments in Western rhetoric and comes from the Latin word, meaning "invention" or "discovery".

Hells-pong, (1992/2004; Lindqvist Grinde, 2008). De sex faserna innefattas i be-greppet den retoriska arbetsprocessen.

Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio

Lektion 1 – Intellectio; Lektion 10 – Utvärdering; Lektion 2 – Poängen med retorik? Lektion 3 – Regler och argument; Lektion 4 – Lyssna och tala; Lektion 5 – Inventio och dispositio; Lektion 6 – Elocutio; Lektion 7 – Tekniska hjälpmedel; Lektion 8 – Memoria och Actio; Lektion 9 – Framförande av tal

Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio

Elocutio är den del av retorikens delar, partes, där talaren klär saken i ord. Elocutio är alltså den språkliga utformningen av ett tal eller en text. Ordet elocutio kommer från latinets loqui, ’att tala’. Partesmodellen består av fem delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria, och actio. Retoriska arbetsprocessen Intellectio (analysera) Inventio (kom på) Dispositio (disponera) Elocutio (formulera) Memoria (memorera) Actio (öva) Emendatio (reflektera) Analysera talsituationen (intellectio) Här gäller det allra först att förstå uppgiften, veta vad exakt det är man vill åstadkomma.

T. MEMORIA memorering. E s. PRONUNTIATIO/ACTIO. Actio

 • Den retoriska arbetsprocessen
  ; 9. intellectio
  Inventio
  Dispositio
  Börja med att skaffa dig en bred översikt. Träna framför en spegel
  Elocutio
  Skriv och formulera ditt tal. Hur ska du betona (röststyrka, talhastighet, pauser)?
  Memoria
  Lär dig hela eller  Talets olika delar.
  Beech green belt

  Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio

  Inventio. Dispositio. Elocutio. Gruppresentation av talarhjälpmedel. Hellspong s.

  Actio

 • Den retoriska arbetsprocessen
  ; 9. intellectio
  Inventio
  Dispositio
  Börja med att skaffa dig en bred översikt. Träna framför en spegel
  Elocutio
  Skriv och formulera ditt tal. Hur ska du betona (röststyrka, talhastighet, pauser)?
  Memoria
  Lär dig hela eller  Talets olika delar.
  Robert karjel föreläsning

  Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio folktandvården stenungsund priser
  beijer bygg lön
  tord olsson läkare
  130nm to km
  dictogloss sample texts

  Att finna (Inventio); Att planera (Dispositio); Att formulera (Elocutio); Att minnas (Memoria); Att framföra (Actio). Bonus: Att förstå (Intellectio); Bonus: Att korrigera (Emendatio). Bild: Logos, patos och etos. Se filmklipp som förklarar begreppen: 

  Memoria (memorera). Actio (öva). Emendatio (reflektera). Intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio.