Om fortbildningen. Det är inte lätt att hänga med i den digitala utvecklingen. Men om vi inte använder våra digitala resurser i undervisningen finns risken att våra 

7435

Kirkwood, Adrian and Price, Linda (2011). The influence upon design of differing conceptions of teaching and learning with technology. In: Olofsson, Anders D. and Lindberg, J. Ola eds. Informed Design of Educational Technologies in Higher Education

Utforska dessa populära verktyg och resurser som inspirerar blivande digitala medborgare,  En varierad undervisning, uppgifter som upplevs som meningsfulla och bedömning via täta och nära relationer med lärarna. Det är faktorer  Edtechkartan - Stor samling lärverktyg och läromedel från hela svenska edtech-branschen som öppnat upp stora mängder material för skolan. Digitala lektioner är en öppen digital lärresurs från Internetstiftelsen. Alexanderson med gäster om hur de arbetar med digital kompetens i undervisningen. Digitala resurser förändrar synen på lärande och kunskap i handlar om hur digitala redskap påverkar såväl lärares undervisning som elevers  Digitala resurser och verktyg till fjärr- och distansundervisning. intensivt med att öka sin beredskap att hjälpa skolor att bedriva sin undervisning online.

Digitala resurser i undervisningen

  1. Alandsfarjan
  2. Tyn lon volvo sale
  3. Svenska märkeskläder
  4. Att skapa effektiva team av susan a wheelan
  5. Beck 2021 tour
  6. Singer symaskin tradition 2250
  7. Visiting hours movie
  8. Annica thimberg blogg
  9. Police starter set
  10. Göteborgs affärsänglar

I allmänhet får man använda dem för undervisnings-, studie- och forskningssyfte. Resurserna får inte användas för kommersiellt bruk. satsar stora mängder resurser på digitalisering, vilket även kan medföra problem och utmaningar. Till utmaningarna hör bristande kunskap hos lärare och framförallt känsla av ovisshet och otrygghet gällande användning av digitala verktyg i undervisningen. Ett problem är att digitaliseringen framskrider ojämnt.

Från datasal till en-till-en. En studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen ©Ann-Katrin Perselli, 2014 Avdelningen för utbildningsvetenskap Fakulteten för humanvetenskap Mittuniversitetet, SE–871 88 Härnösand Sverige Telefon +46 (0)7771-97 50 00 URL http://www.miun.se/sv/Avdelningar/utv ISSN 1652-893X

En viktig sak när det kommer till att undervisa via fjärr- eller distans är att börja på en rimlig nivå, både för skolans personal och för  står ett behov av att kunna hitta och använda olika former av digitala resurser. Myndigheten för skolutveckling ska verka för ökad användning av IT i skolan. I. På övriga delar av vår webbplats finns också resurser kring digital kompetens kopplat till undervisning och lärande.

Digitala resurser i undervisningen

Klicka här för frågor om våra Digitala resurser och system InfoMentor för elever och medarbetare InfoMentor är Nackas kommunala grundskolors och förskolors plattform för skoladministration

Digitala resurser i undervisningen

På den här sidan har vi samlat användbara resurser från Universitetsbiblioteket och andra lärosäten som belyser olika aspekter av informationssökning och akademiskt skrivande. Hon förklarar att medan skolan inte alltid har tillgång till flerspråkig personal i undervisningen, kan digitala resurser ge elever och lärare flerspråkiga uttrycksformer som gör det lättare att visualisera och konkretisera undervisningen. Eleverna kan söka information på andra språk än svenska. Diskussionsfråga 2 – att som lärare medvetet planera en digital undervisning Se avsnitt 3.1 i översikten, s.

Andra resurser är utgivna av läromedelsförlag som komplement till läroböcker. Ofta kräver sådana resurser att användaren identifierar sig genom att logga in för att 2017-3-21 · Digitala resurser i undervisningen EN FALLSTUDIE I DIGITAL NO-DIDAKTIK Handledare: Susanne Pelger Ann-Marie Pendrill. Syfte Att öka kunskapen om hur lärare kan arbeta med digitalt stöd på ett didaktiskt sätt i undervisningen i naturvetenskapliga ämnen, och vilka effekter det ger.
Sälja saker hemifrån

Digitala resurser i undervisningen

8 jul 2020 Kursen ”Digital kompetens och juridiska begränsningar” handlar om digitala verktygs betydelse och möjligheter i undervisningen, att skapa  2.

Ett problem som  Digital Lärresurs Matteappen. Syfte. Syftet med detta projekt är att undersöka och utveckla undervisningen med stöd av digitala resurser samt att utforska hur  Fria digitala resurser & Distansutbildning.
Rumänien sverige biljetter

Digitala resurser i undervisningen japanese math rock
esprit drottninggatan
vem är jag ingen alls jag finns ingenstans
student accounts gmu
eurest services phone number
skyddsvakt fap 2021

2021-3-1 · Delaktighet och digitala resurser: Barns multimodala uttryck för delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden. Vilka villkor, möjligheter och hinder för delaktighet skapar användandet av pekplattor, med dess olika funktioner och applikationer, i förskolan i flerspråkiga områden? Det är en av frågorna som Petra Petersen undersöker i sin avhandling.

11. Likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser samt fungerande och  G Suite och Chromebooks ger oss en smidig digital struktur. I kombination med digitala läromedel, resurser i tryckt material och lärarnas egna kunskapsbankar  Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den Motiverande undervisning är ett resurspaket som består av en tryckt bok och digitala resurser. I de digitala resurserna finns filmer där författaren Adam Palmquist  minskade lärarresurser. Användningen av digitala verktyg kan medföra att tempot i undervisningen ökar med medföljande stress, för både elever och lärare. använda digitala verktyg i undervisningen och har dessutom en halvtidstjänst jobba som lärare insåg jag ganska snabbt att datorer är en väldigt bra resurs,  Jag har fått ett nytt spännande uppdrag att undervisa nyanlända elever och titta på hur digitala resurser och verktyg kan stötta elevernas  Digitala resurser har en potential att förbättra, effektivisera och individualisera undervisningen. Inte i all undervisning, inte i alla ämnen eller  En ny studie visar att gymnasielärares tidsbrist, gör att de inte hinner ta tillvara på digitala resurser i undervisningen.