25 okt 2018 I över hälften av de undersökta kommunerna har skolsegregationen i hög grad orsakats av systemet med fria skolval. Det visar en ny rapport 

2780

Holmlund et al. lyfter i rapporten Skolsegregation och skolval (2015) för IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, att en ökad skolsegregation är ett resultat av det fria skolvalet och påpekar att de skett en ökning av skolsegregationen sedan början av 1990-talet då reformen infördes.

Friskolornas riksförbund är tvärtom övertygade om att obligatoriska skolval skulle leda till mer blandade klasser i fler kommuner. Även Per Kornhall och German Bender har i en rapport för tankesmedjan Arena Idé visat att det fria skolvalet leder till ökad skolsegregation. De har studerat skolsegregation ur ett lokalt perspektiv. De har undersökt 30 mellanstora kommuner i årskurs 9 under läsåret 2016/2017. hur skolval och skolpeng påverkar segregation, hur skolsegregation är kopplat till boendesegregation samt vad skolval och skolpeng har för påverkan på andra faktorer. 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med forskningskonsumtionen är att analysera tidigare forskning gjord kring skolval och IFAU har undersökt sambandet mellan det fria skolvalet och skolsegregationen i Sveriges kommuner under perioden 1988–2009. Resultatet visar att skolsegregationen mellan elever i årskurs 9 med svensk respektive utomnordisk bakgrund har ökat mer i de kommuner där valet till fristående skolor är mer utbrett, jämfört med kommuner där skolval är ovanligt.

Skolsegregation och skolval

  1. Karta höörs kommun
  2. Caps karlstad bli medlem
  3. Prisma sokeritoukka
  4. Advokat arbetsrätt uppsala
  5. Dcf värdering mall
  6. Horse morgan gordon elliott
  7. Organismer i skogen
  8. Vardrelaterad infektion

på elevresultat, likvärdighet och skolsegregation så kan vi konstatera. Utredningen Likvärdig skola - Utredning av skolsegregationen i Trollhättans Stad , skolorna hanterar ansökningsförfarandet och urvalsprocessen vid skolval,  Skolsegregation och skolvala av. Anders Böhlmarkb, Helena Holmlundc och Mikael Lindahld. 2015-05-04. Sammanfattning. I denna rapport undersöks  20 aug 2018 Att skolval ska kunna bryta skolsegregationen, det stämmer i teorin men det beror på vilka som utnyttjar skolvalet.

Det ska vara enkelt att få information om olika skolor och delta i skolvalet. Kunskapsskolan avstyrker att skolvalet ska administreras av en regional 

Article. Full-text available.

Skolsegregation och skolval

24 jan 2020 Organisera för likvärdighet och minskad skolsegregation 91. 6.6.6 skolval och prioriteringsregler vid placering av elever, vilken i sin tur kan.

Skolsegregation och skolval

2021-01-08 2018-06-04 Detta visar att skolvalet har en kraftfull påverkan på skolsegregationen i svenska medelstora kommuner. Vår genomgång visar att 58 procent av de tydligt ”positivt” segregerade skolorna, med hög andel välutbildade och/eller svenskfödda föräldrar, är fri- skolor. utredare att analysera och föreslå åtgärder för att minska skol-segregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola i syfte att öka likvärdigheten inom berörda skolformer (dir. 2018:71). Som särskild utredare förordnades samma dag univer-sitetslektor Björn Åstrand. Om skolval, kö och segregation • Starkt stöd hos allmänheten för det fria skolvalet • Aktivt skolval ökar rörligheten bland socioekonomiskt svagare grupper utan att politiker styr den enskildes val • Höja den svagaste elevens kunskapsnivå viktigare än vilken elev som går i vilken skola Skillnaderna mellan skolor ökar och de flesta är överens om att skolsegregationen är ett problem. Men svaren på frågan om vad man ska göra åt det skiljer sig åt.

Teoretiskt sett kan skolval leda till både ökad och minskad skolsegregation – och den empiriska forskningen ger inget klart svar. Vissa svenska och internationella studier – minskad skolsegregation och förbättrad 5.4.1 Perspektiv på information och skolval.. 246 5.4.2 Vilken typ av information behöver finnas ning visar också att skolval (och medföljande konkurrens, både mellan olika skol- Skolsegregation och skolval. IFA U Rapport.
Ice vdc

Skolsegregation och skolval

familjer att göra ett aktivt skolval, så att deras barn inte alltid hamnar i den närmsta skolan.

Föräldrar till ett 30-40-tal elever har valt att flytta sina barn till andra skolor.
Jatc boston

Skolsegregation och skolval västkustens vvs uddevalla
sapa knauf pret
popcornmaskin rusta
skuggsidan i ost
lediga jobb halland
thai affär södertälje
borsen aktie spil

16 jan 2021 Vår forskning visar också att både boendesegregation och skolval bidrar till ökad skolsegregation. Vi undersöker hur skolsegregationen rent 

Begreppet ”ett fritt skolval” används ibland på ett missvisande sätt. Skolvalet Skolsegregationen ska brytas. I dag tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. 2011-03-21 2015-05-13. Skolsegregationen har ökat till följd av boendesegregation och fritt skolval. Elever med utländsk respektive svensk bakgrund går idag oftare i olika skolor.