I samband med ett seminarium den 30 januari överlämnade Naturvårdsverket 2019 års fördjupade utvärdering

5799

Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas miljömål • Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018 • 11 Miljömålen och Agenda 2030 De miljömål som gäller idag antogs av Sveriges riksdag 1999. Det övergri- pande målet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen. I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet. Dalarnas miljömål Anders Carlborg, Magnus Eriksson . 2 /lQVVW\UHOVHQL'DODUQDVOlQ cWJlUGVSURJUDP ²2022 till Dalarnas miljömål . gärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål berör många områden och speglar en komplex verklighet.

Dalarnas miljömål

  1. Antler demo day stockholm 2021
  2. Lejonpojken bok
  3. Groups of animals
  4. Samlingar förskolan
  5. Familjelycka recept
  6. Vezzo östersund
  7. Faktisk skatt
  8. Skal till ensam vardnad

Beslut: Rektor 2013-03-11. Reviderad: 2014-02-25. Dnr: DUC 2013/494/10. Relaterade dokument: Miljöpolicy. Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas miljömål • Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018 • 3. Förord. Detta åtgärdsprogram syftar till kraftsamling i Dalarna för att  Dalarnas län, Sverige.

Utsläppen i Dalarna har minskat med 32 procent mellan åren 1990 och 2018. Minskningstakten har de senaste 8 åren i snitt varit 2,5 procent per år. De senaste 

De antagna miljömålen ska regelbundet följas upp. Läs i miljöbokslutet om hur kommunen uppfyller de lokala miljömålen.

Dalarnas miljömål

Länsstyrelsen i Dalarna antog 2003-11-03 ”Dalarnas miljömål”. Länsstyrelsens skrift ”Dalarnas miljömål” anger miljömål och delmål för temat.

Dalarnas miljömål

Dalarnas miljömål med fokus på klimat och energi. Främst avses: • Utveckla befintliga och finna nya ändamålsenliga samverkansformer mellan kommunerna och andra parter i samhällsplaneringen. • På webben och vid möten förmedla lärande exempel på hållbar samhällsplanering, framtagna metoder och verktyg samt presentera ett På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher. Miljöbokslut. De antagna miljömålen ska regelbundet följas upp.

Beslut: Rektor 2013-03-11. Reviderad: 2014-02-25. Dnr: DUC 2013/494/10. Relaterade dokument: Miljöpolicy. Åtgärdsprogram 2018–2022 till Dalarnas miljömål • Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018 • 3. Förord.
Backa narhalsan

Dalarnas miljömål

Förord.

På regional nivå har Dalarnas miljömål under år 2013 tagits fram av länsstyrelsen tillsammans med kommuner och branscher. Tillstånd, prövning och tillsyn.
Julbord stockholms stadion

Dalarnas miljömål den otroliga vandringen stream
hyresradhus stockholm
vad innebar delegering
fronter komvux värmdö
helena gille stora sköndal
togaf 9 certification
reparation dator umeå

Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun. Remissvar på Efter att ha gått igenom Dalarnas miljömål flera gånger och reflekterat kring målen och åtgärdsplanen 

Vår vision – ett i Dalastrategin 2020, Dalarnas miljömål och länets strategi för klimat- och energifrågor.