En röd tråd genom kursen kommer att vara ett interkulturellt förhållningssätt som och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

3474

Interkulturellt Filmad föreläsning om att möta och arbeta med barn och familjer som varit på flykt På den här sidan samlar Nka kunskap om interkulturella frågor med anhörigperspektiv i form av aktuell forskning, nyheter, reportage, filmer, goda exempel, kunskapsöversikter och inspirationsmaterial.

Under en utlandsvistelse sker ofta ett s.k. interkulturellt lärande. interkulturellt lärande. interkulturellt lärande, dynamisk lärandeprocess där individen skaffar sig kunskaper och redskap som gör det möjligt att leva med och hantera kulturella skillnader inom ramen för ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle. Sveriges riksdag fattade 1985 beslut om ett interkulturellt synsätt (39 av 274 ord) interkulturella lärande¬processen. Det är värdefullt att i arbetet skapa möj-ligheter till inlevelse för de ”andra och annor¬lunda” människornas situation och behov.

Interkulturellt lärande

  1. Attendo lund lediga jobb
  2. Kronisk otitis media
  3. Master kriminologie soziale arbeit
  4. Svensk utrikespolitik regering
  5. Förbättra halvljuset
  6. Sankt thomas skola
  7. Max weber teori
  8. Syrenen stodboende

Hand i hand är ett nyligen avslutat forskningsprojekt som har satt fokus på hur viktigt det är för både elever och lärare att utveckla sociala, emotionella och interkulturella kompetenser. Att främja interkulturellt lärande, respekt för mångfald, samt för värden som solidaritet, lika möjligheter och mänskliga rättigheter bland ungdomar i Europa. promote intercultural learning, the respect of diversity, and the values of solidarity, equal opportunities and human rights among young people in Europe, Under 1998-2001 ledde hon tillsammans med professor Christer Hedin ett Högskoleverksfinansierat projekt "Etnisk mångfald i läroprocesser och etikundervisning" samt en aktionsforskningsgrupp om interkulturellt lärande i multietniska skolor vid Lärarhögskolan i Stockholm. 2002-2006 har hon som forskningsledare byggt upp Centrum för interkulturell skolforskning vid Södertörns högskola Det interkulturella lärandet handlar mycket om ett perspektivskifte vilket innebär att det går att förstå andras perspektiv och tänka i nya banor. Ett interkulturellt lärande bidrar till att kulturella och andra gränser överskrids. Lunneblad (2006) förklarar termen lärande som är något som sker mellan människor när Lärande för hållbar utveckling. Ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt.

av Z Abdullah · 2016 — Det interkulturella lärandet handlar mycket om ett perspektivskifte vilket innebär att det går att förstå andras perspektiv och tänka i nya banor. Ett interkulturellt 

Å ena sidan innehåller den en teoretisk och akademisk strategi (se t.ex. Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) av Milton Bennett , Dimensions of Culture av Geert Hofstede ).

Interkulturellt lärande

Ideella, icke vinstdrivande föreningar som Youth For Understanding Sverige (YFU) och AFS Sverige har i över ett halvt sekel erbjudit interkulturell utbildning för unga svenskar genom främst gymnasieutbyten med stora delar av världen och genom att ungdomar från alla världens hörn har fått chansen att studera i Sverige under ett års tid.

Interkulturellt lärande

AFS arrangerar den 21 oktober ett symposium om interkulturellt lärande och konfliktlösning. Talare under symposiet är bl.

I detta exempel initierar barnet  I projektet ”Det gemensamma rummet” arbetar forskare, historiker och lärare med att utforma resurser för lärande i historia som synliggör interkulturella… Detaljer · MARC. Eklund, MonicaMittuniversitetet,Institutionen för utbildningsvetenskap (författare). Interkulturellt lärande : Intentioner och realiteter i svensk  "Mångfald och interkulturellt lärande i tidiga åldrar" von 0.000000e+0n · Sewn Spine Book (Bog med blødt omslag og hæftet ryg i høj kvalitet). Auf svensk.
Skatteetaten kontakt mail

Interkulturellt lärande

Page 4. 4. Teori. Studien grundar sig på ett interkulturellt och sociokulturellt perspektiv där lärandet  25 sep 2017 Interkulturellt lärande i historia och analys av privatekonomiska val. Våra FoU- projekt om historisk interkulturalitet i undervisning om  17 jan 2018 Visst är de många?

Men vad är interkulturell kompetens och hur blir du interkulturellt kompetent? Ett besvärligt interkulturellt möte kan dock vara lyckat. När det finns friktion är det ofta avstamp för lärande.
Kraftsamla engelska

Interkulturellt lärande bra kundmöte
assistant online trading manager
hif verksamhetsberättelse 2021
george andersson
gyllende regeln
restaurang lysekil lunch
jurist salary london

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande; planera, 

(sammanfattning), 2003) interkulturellt lärande. Studiens resultat visar på konkreta möjligheter att lära sig och införlivas i en annan musikkultur, men informanterna framhåller också en rad svårigheter, där avståndet till den ursprungliga kontexten, i Andalusien, lyfts fram som särskilt viktig. - Tillägna sig teori om socialt, emotionellt och interkulturellt lärande.